ประกาศ

  คู่มือการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์


  ***ให้นักศึกษาเช็ครายวิชาตามตารางเรียนด้านล่างนี้ ถ้าหากไม่ครบให้ติดต่อแอดมินทางเพจวิทยาลัยฯหรือไลน์ Line ID: @evcamnat


  หากพบปัญหาแจ้ง

  1. เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
  2. ไลน์ Line ID: @evcamnat
  3. อาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่รับสมัครนักศึกษา
  4. ผู้ดูแลระบบ อ.ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ โทร. 0885830056 


   Available courses

   โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

   โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

   ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

   การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การจัดแสดงสินค้า ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

   การจัดแสดงสินค้า ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

   Course

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา com,mk

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา com,mk

   Course

   หลักการบัญชีเบื้องต้น1 com (แก้ผลการเรียน)

   หลักการบัญชีเบื้องต้น1 com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การเมืองการปกครองของไทย

   (แก้ผลการเรียน) การเมืองการปกครองของไทย

   Course

   หลักการจัดการ (แก้ผลการเรียน)

   หลักการจัดการ (แก้ผลการเรียน)

   Course

   องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

   องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

   (แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

   Course

   (แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

   (แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

   Course

   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

   Course

   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

   Course

   ภาษาไทยพื้นฐาน

   ภาษาไทยพื้นฐาน

   Course

   พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk (แก้ผลการเรียน)

   พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

   (แก้ผลการเรียน) การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

   Course

   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

   (แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

   Course

   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

   (แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

   Course

   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (แก้ผลการเรียน)

   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

   การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com (แก้ผลการเรียน)

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

   Course

   ระบบจัดการฐานข้อมูล.com (แก้ผลการเรียน)

   ระบบจัดการฐานข้อมูล.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com (แก้ผลการเรียน)

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com (แก้ผลการเรียน)

   การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แก้ผลการเรียน)

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (แก้ผลการเรียน)

   การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (แก้ผลการเรียน)

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การบัญชีชั้นสูง 2.acc (แก้ผลการเรียน)

   การบัญชีชั้นสูง 2.acc (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

   (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

   Course

   การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

   การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (แก้ผลการเรียน)

   การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (แก้ผลการเรียน)

   Course

   ชีวิตกับสังคมไทย (แก้ผลการเรียน)

   ชีวิตกับสังคมไทย (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

   (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

   Course

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

   Course

   โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

   โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

   ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

   (แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

   Course

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

   (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

   Course

   การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

   การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

   (แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

   Course

   ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

   ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

   การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

   (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

   (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

   (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

   Course

   (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

   (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

   Course

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

   (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

   Course

   หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

   หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

   Course

   การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

   การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

   Course

   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

   Course

   หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

   หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ปวส.2.com

   Course

   เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

   เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

   การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   หลักการตลาดปวส.2

   หลักการตลาดปวส.2

   Course

   หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

   หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การขายตรง.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   การขายตรง.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การจัดซื้อเบื้องต้น.mk 1/64

   (แก้ผลการเรียน) การจัดซื้อเบื้องต้น.mk 1/64

   Course

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

   (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

   Course

   โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   การกำหนดราคา.mk 1/64

   การกำหนดราคา.mk 1/64

   Course

   (แก้ผลการเรียน) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย.acc 1/64

   (แก้ผลการเรียน) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย.acc 1/64

   Course

   (แก้ผลการเรียน) จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

   (แก้ผลการเรียน) จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

   Course

   (แก้ผลการเรียน)กฏหมายพาณิชย์ 1/64

   (แก้ผลการเรียน)กฏหมายพาณิชย์ 1/64

   Course

   (แก้ผลการเรียน) ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

   (แก้ผลการเรียน) ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

   Course

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

   Course

   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com

   (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com

   Course

   (แก้ผลการเรียน) เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com

   (แก้ผลการเรียน) เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com

   Course

   (แก้ผลการเรียน) การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

   (แก้ผลการเรียน) การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

   Course

   (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 1/64

   (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 1/64

   Course

   การบัญชีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา.acc

   การบัญชีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา.acc

   Course

   อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและสถานพยาบาล.NB

   อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและสถานพยาบาล.NB

   Course

   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล.NB

   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล.NB

   Course

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

   Course

   หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

   หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

   Course

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   Course