ประกาศ

 •      นักศึกษาปวส.ปีที่ 2 และปวช.ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้ทำการดาวน์โหลดใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้วพิมพ์หน้าหลังและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารตามด้านล่างนี้ส่งมายังที่อยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดคลิกที่นี่
 •      กำหนดการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  รายละเอียดคลิกที่นี่

   Available courses

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  Course

  การเขียนโปรแกรม

  การเขียนโปรแกรม

  Course

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  หลักการบัญชีเบื้องต้น2 ปวส.2.acc

  Course

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  Course

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2

  Course