ประกาศ

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ


  คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หากพบปัญหาแจ้ง

1. เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
2. ไลน์ Line ID: @evcamnat
3. อาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่รับสมัครนักศึกษา
4. ผู้ดูแลระบบ อ.ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ โทร. 0885830056 


  Available courses

  โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

  โปรแกรมตารางงาน ช.1-2 .com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ช.1-2 .acc

  การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ช.1-2 .acc

  Course

  การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ช.1-2 .acc

  การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ช.1-2 .acc

  Course

  ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

  ลูกค้าสัมพันธ์ ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

  การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การจัดแสดงสินค้า ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

  การจัดแสดงสินค้า ช.1-2.mk (แก้ผลการเรียน)

  Course

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา com,mk

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา com,mk

  Course

  หลักการบัญชีเบื้องต้น1 com (แก้ผลการเรียน)

  หลักการบัญชีเบื้องต้น1 com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การเมืองการปกครองของไทย

  (แก้ผลการเรียน) การเมืองการปกครองของไทย

  Course

  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม com

  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) หลักการขาย com Acc

  (แก้ผลการเรียน) หลักการขาย com Acc

  Course

  หลักการจัดการ (แก้ผลการเรียน)

  หลักการจัดการ (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การบัญชีบริษัทจำกัด.acc

  การบัญชีบริษัทจำกัด.acc

  Course

  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

  (แกเ้ผลการเรียน) หลักการเขียนโปรแกรม.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

  (แก้ผลการเรียน) เพศวิถีศึกษา

  Course

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (แก้ผลการเรียน)

  Course

  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (แก้ผลการเรียน)

  Course

  ภาษาไทยพื้นฐาน (แก้ผลการเรียน)

  ภาษาไทยพื้นฐาน (แก้ผลการเรียน)

  Course

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk (แก้ผลการเรียน)

  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น.mk (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

  (แก้ผลการเรียน) การบัญชีกิจการพิเศษ.acc

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล.acc

  (แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล.acc

  Course

  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

  (แก้ผลการเรียน) โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว.com

  Course

  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แก้ผลการเรียน)

  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

  (แก้ผลการเรียน) การขายเบื้องต้น

  Course

  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (แก้ผลการเรียน)

  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

  การสร้างเว็บไซต์.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล.com

  Course

  อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ (แก้ผลการเรียน)

  อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ (แก้ผลการเรียน)

  Course

  กฏหมายพาณิชย์

  กฏหมายพาณิชย์

  Course

  การบริหารธุรกิจขนาดย่อม.mk

  การบริหารธุรกิจขนาดย่อม.mk

  Course

  การวิจัยการตลาด.mk

  การวิจัยการตลาด.mk

  Course

  การสื่อสารการตลาด.mk

  การสื่อสารการตลาด.mk

  Course

  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา.mk

  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา.mk

  Course

  การควบคุมและตรวจสอบภายใน.acc

  การควบคุมและตรวจสอบภายใน.acc

  Course

  การบัญชีชั้นสูง 1 .acc

  การบัญชีชั้นสูง 1 .acc

  Course

  การบัญชีต้นทุน2.acc

  การบัญชีต้นทุน2.acc

  Course

  การบัญชีชั้นกลาง 2 .acc

  การบัญชีชั้นกลาง 2 .acc

  Course

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com (แก้ผลการเรียน)

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน)การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

  (แก้ผลการเรียน)การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.com

  Course

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com (แก้ผลการเรียน)

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com (แก้ผลการเรียน)

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com (แก้ผลการเรียน)

  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แก้ผลการเรียน)

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (แก้ผลการเรียน)

  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (แก้ผลการเรียน)

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การบัญชีภาษีอากร.acc

  การบัญชีภาษีอากร.acc

  Course

  การบัญชีชั้นสูง 2.acc (แก้ผลการเรียน)

  การบัญชีชั้นสูง 2.acc (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

  (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com.mk

  Course

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com (แก้ผลการเรียน)

  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (แก้ผลการเรียน)

  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม (แก้ผลการเรียน)

  Course

  ชีวิตกับสังคมไทย (แก้ผลการเรียน)

  ชีวิตกับสังคมไทย (แก้ผลการเรียน)

  Course

  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (แก้ผลการเรียน)

  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

  (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.

  Course

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาปวช1,3.com

  Course

  โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

  โปรแกรมประมวลผลคำปวช.1,3.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

  โครงงานวิทยาศาสตร์ปวช.1

  Course

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปวช.1 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

  (แก้ผลการเรียน) การหาข้อมูลตลาดปวช.1.mk

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

  (แก้ผลการเรียน) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปวช.2.acc

  Course

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  โปรแกรมฐานข้อมูลปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

  โปรแกรมฐานข้อมูลปวช.2.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

  (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพปวช.2

  Course

  พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

  (แก้ผลการเรียน) พลศึกษาเพื่่อพัฒนาสุขภาพปวช.2

  Course

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพปวช.2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การขายออนไลน์ปวช.3.mk

  (แก้ผลการเรียน) การขายออนไลน์ปวช.3.mk

  Course

  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปวช.3.com

  Course

  ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com (แก้ผลการเรียน)

  ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปวช.3.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  อาเซียนศึกษาปวช.3 (แก้ผลการเรียน)

  อาเซียนศึกษาปวช.3 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  พฤติกรรมผู้บริโภค MK

  พฤติกรรมผู้บริโภค MK

  Course

  ระบบบัญชีปวส.1 acc

  ระบบบัญชีปวส.1 acc

  Course

  การบัญชีต้นทุน 1 ปวส.1acc

  การบัญชีต้นทุน 1 ปวส.1acc

  Course

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ปวส.1.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  (แก้ผลการเรียน) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.1 com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การวิเคราะห์และออกแบบระบบปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  (แก้ผลการเรียน) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ปวส.1.com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  Course

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  Course

  การสอบบัญชีปวส.2.acc

  การสอบบัญชีปวส.2.acc

  Course

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินปวส.2.acc

  Course

  (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  (แก้ผลการเรียน) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจปวส.2.com&mk

  Course

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

  เศรษฐกิจพอเพียงปวส.2.com (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

  การเป็นผู้ประกอบการปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  หลักการตลาดปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

  หลักการตลาดปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

  หลักเศรษฐศาสตร์ปวส.2 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การขายตรง.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  การขายตรง.mk (ปวช.1,ปวช.2) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การจัดซื้อเบื้องต้น.mk 1/64

  (แก้ผลการเรียน) การจัดซื้อเบื้องต้น.mk 1/64

  Course

  การบัญชีห้างหุ้นส่วน.acc 1/64

  การบัญชีห้างหุ้นส่วน.acc 1/64

  Course

  การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า.acc 1/64

  การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า.acc 1/64

  Course

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา. com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา. com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  พิมพ์ไทยเบื้องต้น 1/64

  พิมพ์ไทยเบื้องต้น 1/64

  Course

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1/64

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1/64

  Course

  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น.com 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  หลักการเขียนโปรแกรม.com 1/64

  หลักการเขียนโปรแกรม.com 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี.acc (ปวช.2,ปวช.3) 1/64

  Course

  การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.acc 1/64

  การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.acc 1/64

  Course

  การบัญชีอุตสาหกรรม.acc 1/64

  การบัญชีอุตสาหกรรม.acc 1/64

  Course

  โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  โปรแกรมกราฟิก.com (ปวช.2,ปวช.3) 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน)จริยธรรมในงานอาชีพ.NB 1/64

  (แก้ผลการเรียน)จริยธรรมในงานอาชีพ.NB 1/64

  Course

  การใช้เครื่องสำนักงาน.NB 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  การใช้เครื่องสำนักงาน.NB 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  การกำหนดราคา.mk 1/64

  การกำหนดราคา.mk 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย.acc 1/64

  (แก้ผลการเรียน) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย.acc 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน) จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

  (แก้ผลการเรียน) จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์.com 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน)กฏหมายพาณิชย์ 1/64

  (แก้ผลการเรียน)กฏหมายพาณิชย์ 1/64

  Course

  คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 1/64 (แก้ผลการเรียน)

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1/64

  Course

  การบัญชีเบื้องต้น.mk 1/64

  การบัญชีเบื้องต้น.mk 1/64

  Course

  การจัดการขาย.mk 1/64

  การจัดการขาย.mk 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน)การบัญชีต้นทุน1.acc 1/64

  (แก้ผลการเรียน)การบัญชีต้นทุน1.acc 1/64

  Course

  การบัญชีชั้นกลาง1.acc 1/64

  การบัญชีชั้นกลาง1.acc 1/64

  Course

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.com 1/64

  Course

  พื้นฐานงานธุรกิจดิจิทัล.com 1/64

  พื้นฐานงานธุรกิจดิจิทัล.com 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64

  (แก้ผลการเรียน) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 1/64

  Course

  องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1/64

  องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1/64

  Course

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/64

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/64

  Course

  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1/64

  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com

  (แก้ผลการเรียน) การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม .com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com

  (แก้ผลการเรียน) เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว .com

  Course

  (แก้ผลการเรียน) การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  (แก้ผลการเรียน) การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 1/64

  Course

  ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

  ชีวิตกับสังคมไทย 1/64

  Course

  (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 1/64

  (แก้ผลการเรียน) คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 1/64

  Course

  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.com

  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.com

  Course

  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น.com

  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น.com

  Course

  การขายเบื้องต้น

  การขายเบื้องต้น

  Course

  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

  Course

  สถิติการทดลอง

  สถิติการทดลอง

  Course

  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

  Course

  การบัญชีสหกรณ์.acc

  การบัญชีสหกรณ์.acc

  Course

  การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ.acc

  การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ.acc

  Course

  อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ.com

  อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ.com

  Course

  เศรษศาสตร์เบื้องต้น

  เศรษศาสตร์เบื้องต้น

  Course

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.com

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.com

  Course

  การบัญชีต้นทุน 2.acc

  การบัญชีต้นทุน 2.acc

  Course

  อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

  อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

  Course

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล.com

  Course

  หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

  หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลcom

  Course

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  ระบบจัดการฐานข้อมูล.com

  Course

  ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

  ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

  Course

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  Course

  ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน

  ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน

  Course

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com+mk

  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา.com+mk

  Course

  การเป็นผู้ประกอบการ

  การเป็นผู้ประกอบการ

  Course

  โปรแกรมมัลติมีเดีย ช2-3.com

  โปรแกรมมัลติมีเดีย ช2-3.com

  Course

  ภาษาอังกฤษโครงงาน ช.3,ส.2

  ภาษาอังกฤษโครงงาน ช.3,ส.2

  Course

  การบัญชีเบื้องต้น ปวช.

  การบัญชีเบื้องต้น ปวช.

  Course

  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น.com

  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น.com

  Course

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

  Course

  การบัญชีเบื้องต้น ส1-2

  การบัญชีเบื้องต้น ส1-2

  Course

  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

  Course

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Course

  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ปวส.com

  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ปวส.com

  Course

  หลักการเขียนโปรแกรม.com

  หลักการเขียนโปรแกรม.com

  Course

  ธุรกิจดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์.com

  ธุรกิจดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์.com

  Course

  หลักการตลาด

  หลักการตลาด

  Course

  หลักเศรษฐศาสตร์

  หลักเศรษฐศาสตร์

  Course

  กฏหมายธุรกิจ

  กฏหมายธุรกิจ

  Course

  การพัฒนาสุขภาพ

  การพัฒนาสุขภาพ

  Course

  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

  Course