ประกาศ

 •      นักศึกษาปวส.ปีที่ 2 และปวช.ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้ทำการดาวน์โหลดใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้วพิมพ์หน้าหลังและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารตามด้านล่างนี้ส่งมายังที่อยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดคลิกที่นี่
 •      กำหนดการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  รายละเอียดคลิกที่นี่

   Available courses

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน.mk

  Course

  การเขียนโปรแกรม

  การเขียนโปรแกรม

  Course

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการปวส.1

  Course

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  (แก้ผลการเรียน) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพปวส.1

  Course